תנאי שירות ומדריך למשתמש

תנאי השירות – Read Article

 1. למנהל האתר הזכות הבלעדית לפרסום/אי פרסום של מאמרים המתקבלים במערכת, ובידיו הזכות לשנות/לערוך/לבצע שינויים כראות עיניו מבלי לתת הנמקה לאף צד. המשתמש, בשולחו מאמר למערכת האתר, מאשר כי קרא את תנאי השירות ומסכים להם כלשונם.
 2. בעת הגשת מאמר לאתר Read Article הנך מצהיר כי אתה הכותב ו/או בעל הזכויות היחידי למאמר, וכי המאמר לא פורסם ע”י אף אדם באף מקום אחר. במידה ומדובר במאמר מתורגם, חלה על הכותב החובה לקבל את אישור המחבר.
 3. במקרה והמאמר שהוגש אינו תואם את המדריך למשתמש, צוות האתר יהיה רשאי לבצע שינויים בו לראות עיניו.
 4. אנו שומרים את הזכות לבצע שינויי עריכה, תוספות במאמרים או למחוק מאמרים וחשבונות כותבים בכל עת.
 5. איננו מתחייבים להשאיר מאמרים באתר לתקופה כלשהי, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות למחוק מאמרים וללא התראה מוקדמת. כמו כן, אין אנו מתחייבים שתכנים העולים לאתר יגובו על ידינו.
 6. אתר Read Article יהיה רשאי להפיץ את התכנים העולים לאתר כראות עניו.
 7. בעלי אתרים רשאים לקשר באופן חופשי מאמרים שהוגשו לאתר Read Article בכל הפרסומים המקוונים שלהם. אכיפת מקרי הפרה של זכויותיך ככותב המאמר הנה באחריותך האישית והבלעדית, ואין לאתר צד בעניין.
 8. לאתר Read Article הזכות להציג פרסומות לצד המאמר שהעלת כראות עיננו.
 9. האתר לא ישמש כמתווך/מגשר בין קורא התוכן לבין כותב התוכן. באם נוצר חיכוך מכל סיבה כזאת או אחרת בין כותב לקורא, הנהלת האתר לא תהייה אחראית על התוכן ועל פרסומו/ הצגתו באתר באף צורה שהיא, ותהיה רשאית לפעול כראות עיניה בנדון.

הגבלת אחריות: אתר ReadArticle  אינו אחראי לדיוק, שלמות או יעילות המידע או המוצרים המוצגים באתר. דעות כותבי המאמרים הנן של כותבי המאמרים בלבד.  המידע המוצג באתר והשימוש במידע הנו באחריות קוראי האתר.
אתר Read Article לא יהיה אחראי על השלכות ישירות או עקיפות של אי הקיום של תנאי השימוש ע”י המשתמש, עליו חלה האחריות הבלעדית לשימוש באתר.


מדריך למשתמש

מטרת מסמך זה לפרט מה הן דרישות הסף לפרסום תכנים באתר Read Article. מסמך זה משלים את מסמך תנאי השירות וכל הכתוב בו יכול לשמש כתנאי לפרסום/לשימוש באתר.

הנחיות תוכן

 1. מאמרים אינם יכולים להכיל מידע/לקשר לאתר המתייחס לנושאי התוכן הבאים:שימוש בשפה גסה, אלימות מכל סוג שהיא כלפי בני אדם ובעלי חיים, גזענות, הסתה או ביטוי ישיר נגד אדם או קבוצה, ספאם ותוכן המתייחס או המכיל פורנוגרפיה או תוכן המיועד למבוגרים בלבד, עידוד הפרת החוק או עידוד הפרת זכויות של אחר, חלונות קופצים, או כל מידע המתערב בזרימת הניווט באתר, חזרה על מילות מפתח ללא רלוונטיות לתוכן.

 מבנה מאמרים

מבנה המאמרים הינו אחיד ונהיר למשתמש. על הכותב לעקוב אחר ההוראות למילוי הפרטים כלשונם.

 1. הגבלות אורך מאמר- אורכו המקסימלי של כותרת המאמר הינו 150 תווים, וצריכה להיות כתובה ללא סימנים מיוחדים ומיותרים, גוף המאמר יכול להכיל מינימום 300 מילים ומקסימום של 3000 מילים, מידע על הכותב יכול להכיל מקסימום של 500 תווים.
 2. אופטימיזציה – עליכם לעקוב אחר ההנחיות לטיוב הכותרות והטקסט.
 3. קישור לאתרך (עד 2 קישורים למאמר) – יכולים להופיע בגוף המאמר 2 קישורים בלבד. אנא וודא כי הקישורים אליהם הפנת כתובים בצורה מלאה, פעילים ומפנים לאתר פעיל שאינו מבצע פעילות ספאם.
 4. שימוש בתמונות – השימוש בתמונות במסגרת הנחיות התוכן והבלעדיות. אין להשתמש בתמונות שאין לכותב בעלות עליהן ע”פ חוק. לתמונות פרופיל המשתמש מותר השימוש רק בתמונתו של הכותב. אין להשתמש בסימנים מסחריים, לוגו מסחרי, תמונות מוטבעות עם כיתוב ותמונות אחרות שאינן תמונתו של הכותב עצמו. במידה שייעשה שימוש בתמונות הנוגד את תנאי השירות והמדריך, מנהל האתר יהיה רשאי למחוק לצמיתות את המשתמש ואת התוכן שפרסם מבלי לתת הודעה מוקדמת, ובמקרה כזה המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לשימוש ופרסום התמונות באתר על כל המשתמע מכך לפי חוק.
  א. תמונת  כותב יכולה להיות כל תמונה, שעומדת בהנחיות התוכן והבלעדיות.
  ב.על התמונה להיות בפורמט JPEG בלבד ועד 1MB.
 5. שימוש במלות מפתח – יש למלא את ההוראות בהקשר של השימוש במילות המפתח. על מילת המפתח להופיע מספר פעמים בגוף הטקסט.
 6. בחירת קטגוריה – אנא עבור על רשימת כל הקטגוריות על מנת לוודא שאתה מגיש את המאמר לקטגוריה המתאימה ביותר. במקרה ולא הצלחת לאתר קטגוריה מתאימה, אתה יכול להציע חדשה, ובמידה ותמצא מתאימה היא תאושר באופן אוטומטי.